Reklamationer


Om en vara är skadad eller defekt vid ordermottagandet så skall kunden ta kontakt med vår kundtjänst genom att mejla till support@cocoo.se och förklara det inträffade så utförligt som möjligt. Tänk på att även inkludera ordernummer, namn och telefonnummer. Vi vill gärna att ett foto på den defekta varan bifogas.


Viktigt: Returnera ej varan utan att ha fått information från Cocoo att du skall göra detta – invänta istället  mejlsvar med vidare instruktioner. 

OBS: Spara det vadderade kuvertet/emballaget som ordern skickades i – det skall återanvändas vid eventuell returnering. 
Det är kundens ansvar att varan kommer tillbaka till Cocoo, se därför till att varan emballeras mycket väl om den skall skickas med postgången. 

Vid eventuella tvister följs Allmänna Reklamationsnämndens beslut.